TOUR MIỀN NAM

DANH SÁCH TOUR MIỀN NAM.

Tour trong ngày:

N101: QUẢNG TRỊ – HUẾ ( ĐẠI NỘI – CHÙA THIÊN MỤ – LĂNG TỰ ĐỨC – LĂNG KHẢI ĐỊNH)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền600.000 đồng/khách580.000 đồng/khách550.000 đồng/khách

N102: QUẢNG TRỊ – THANH TÂN SPA

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền550.000 đồng/khách520.000 đồng/khách490.000 đồng/khách

Tour 2 Ngày 1 Đêm:

N203: QUẢNG TRỊ – LĂNG CÔ – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM ( BÃI LÀNG – CHÙA HẢI TẠNG – BÃI CHỒNG) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.190.000 đồng/khách2.000.000 đồng/khách1.790.000 đồng/khách

N204: QUẢNG TRỊ – LĂNG CÔ – BÀ NÀ – HỘI AN – CÙ LAO CHÀM (BÃI LÀNG CHÙA HẢI TẠNG – BÃI CHỒNG) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.250.000 đồng/khách2.050.000 đồng/khách1.850.000 đồng/khách

N205: QUẢNG TRỊ – LĂNG CÔ – BÀ NÀ – HỘI AN – MỸ KHÊ – NON NƯỚC – SƠN TRÀ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.800.000 đồng/khách1.650.000 đồng/khách1.490.000 đồng/khách

N206: QUẢNG TRỊ – LĂNG CÔ – BÀ NÀ – NGŨ HÀNH SƠN – NON NƯỚC – SƠN TRÀ

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.880.000 đồng/khách1.700.000 đồng/khách1.550.000 đồng/khách

N207: QUẢNG TRỊ – HUẾ ( CHÙA THIÊN MỤ – ĐẠI NỘI – LĂNG KHẢI ĐỊNH

LĂNG TỰ ĐỨC ) – LĂNG CÔ – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – NGŨ HÀNH SƠN.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.950.000 đồng/khách1.800.000 đồng/khách1.600.000 đồng/khách

Tour 3 Ngày 2 Đêm:

N308 : QUẢNG TRỊ – HUẾ (CHÙA THIÊN MỤ – ĐẠI NỘI – LĂNG KHẢI ĐỊNH LĂNG TỰ ĐỨC) – ĐÀ NẴNG (BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN) QUẢNG NAM (HỘI AN – MỸ SƠN)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.850.000 đồng/khách1.820.000 đồng/khách1.690.000 đồng/khách

N309: QUẢNG TRỊ – LĂNG CÔ – BÀ NÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.900.000 đồng/khách1.850.000 đồng/khách1.750.000 đồng/khách

N310: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPERLLAND – CHỢ ĐẦM ) QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.470.000 đồng/khách2.350.000 đồng/khách2.120.000 đồng/khách

N311: QUẢNG TRỊ – LĂNG CÔ – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.230.000 đồng/khách2.160.000 đồng/khách2.020.000 đồng/khách

N312: QUẢNG TRỊ – LĂNG CÔ – BÀ NÀ – NGŨ HÀNH SƠN – MỸ SƠN – HỘI AN SƠN TRÀ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.050.000 đồng/khách1.950.000 đồng/khách1.850.000 đồng/khách

Tour 4 Ngày 3 Đêm:

N413: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPERLLAND – CHỢ ĐẦM) QUY NHƠN (KHU DU LỊCH GHỀNH RÁNG – HÀN MẶC TỬ – BÃI BIỂN HOÀNG HẬU)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.990.000 đồng/khách2.790.000 đồng/khách2.590.000 đồng/khách

N414: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPERLLAND – CHỢ ĐẦM) ĐẮK LẮK (KDL BUÔN ĐÔN) – QUY NHƠN (KHU DU LỊCH GHỀNH RÁNG HÀN MẶC TỬ – BÃI BIỂN HOÀNG HẬU)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.150.000 đồng/khách2.950.000 đồng/khách2.690.000 đồng/khách

N415: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ PONAGAR – NHÀ THỜ ĐÁ – CHÙA LONG SƠN – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – HỒ CÁ TRÍ NGUYÊN HÒN TẰM – VINPERLLAND) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.390.000 đồng/khách3.150.000 đồng/khách2.890.000 đồng/khách

Tour 5 Ngày 4 Đêm

N516: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ PONAGAR – NHÀ THỜ ĐÁ – CHÙA LONG SƠN – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – HỒ CÁ TRÍ NGUYÊN HÒN TẰM – VINPERLLAND) – QUY NHƠN (KHU DU LỊCH GHỀNH RÁNG BÃI BIỂN HOÀNG HẬU) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.700.000 đồng/khách3.500.000 đồng/khách3.290.000 đồng/khách

N517: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPERLLAND – CHỢ ĐẦM) ĐÀ LẠT (KHU DU LỊCH ĐỒI MỘNG MƠ – XQ SỬ QUÁN – THUNG LŨNG TÌNH YÊU – HỒ XUÂN HƯƠNG – CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT HỒ THAN THỞ) – QUY NHƠN – QUẢNG TRỊ.

( Xuất phát lúc 17h00)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.290.000 đồng/khách3.100.000 đồng/khách2.850.000 đồng/khách

N518: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPERLLAND – CHỢ ĐẦM) ĐÀ LẠT (KHU DU LỊCH ĐỒI MỘNG MƠ – XQ SỬ QUÁN – THUNG LŨNG TÌNH YÊU – NHÀ THỜ CON GÀ – DINH BẢO ĐẠI – HỒ XUÂN HƯƠNG CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT – VƯỜN HOA ĐÀ LẠT – HỒ THAN THỞ) – QUY NHƠN QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.690.000 đồng/khách3.480.000 đồng/khách3.250.000 đồng/khách

N519: QUẢNG TRỊ – BÌNH DƯƠNG (KDL ĐẠI NAM) – HÀ TIÊN (NÚI BÌNH SAN, LĂNG MẠC CỬU) – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ (CHỢ NỖI CÁI RĂNG – BÊN NINH KIỀU) – TP.HCM.

( Đi, về bằng máy bay)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.250.000 đồng/khách2.950.000 đồng/khách

N520: QUẢNG TRỊ – BÌNH DƯƠNG (KDL ĐẠI NAM) – CẦN THƠ( CHỢ NỖI CÁI RĂNG – BÊN NINH KIỀU – KDL MỸ KHÁNH) – CÀ MAU – BẠC LIÊU (NHÀ CÔNG TỬ BẠN LIÊU) – SÓC TRĂNG (CHÙA DƠI – CHÙA ĐẤT SÉT) – BẾN TRE (CỒN LÂN – CỒN PHỤNG) – TP.HCM (TRUNG TÂM THÀNH PHỐ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ – BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ – DINH THỐNG NHẤT).

( Đi, về bằng máy bay)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.350.000 đồng/khách3.000.000 đồng/khách

N521: QUẢNG TRỊ – TP.HCM (TRUNG TÂM THÀNH PHỐ – NHÀ THỜ ĐỨC BÀ BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ – DINH THỐNG NHẤT) – BÌNH DƯƠNG (KDL ĐẠI NAM) – HÀ TIÊN (NÚI BÌNH SAN – LĂNG MẠC CỬU) – CẦN THƠ( CHỢ NỖI CÁI RĂNG – BÊN NINH KIỀU)

( Đi, về bằng máy bay)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.030.000 đồng/khách2.790.000 đồng/khách

Tour 6 Ngày 5 Đêm:

N622: QUẢNG TRỊ – QUY NHƠN (KHU DL GHỀNH RÁNG – MỘ HÀN MẠC TỬ BÃI BIỂN HOÀNG HẬU) – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN – NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – HÒN CHỒNG VINPERLLAND – CHỢ ĐẦM) – ĐÀ LẠT (KHU DU LỊCH ĐỒI MỘNG MƠ XQ SỬ QUÁN – THUNG LŨNG TÌNH YÊU – NHÀ THỜ CON GÀ – DINH BẢO ĐẠI – HỒ XUÂN HƯƠNG – CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT – VƯỜN HOA ĐÀ LẠT HỒ THAN THỞ) – PHÚ YÊN – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.290.000 đồng/khách4.050.000 đồng/khách3.840.000 đồng/khách

N623: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPEARLLAND – CHỢ ĐẦM) ĐÀ LẠT (KDL ĐỒI MỘNG MƠ – XQ SỬ QUÁN – THUNG LŨNG TÌNH YÊU LANGBIANG – DINH BẢO ĐẠI – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – THÁC ĐALANTA – CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT – HỒ XUÂN HƯƠNG – VƯỜN HOA ĐÀ LẠT – HỒ THAN THỞ) – QUY NHƠN (KDL GHỀNH RÁNG – BÃI BIỂN HOÀNG HẬU) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.300.000 đồng/khách4.100.000 đồng/khách3.850.000 đồng/khách

N624: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPEARLLAND – CHỢ ĐẦM) BÌNH THUẬN ( TRƯỜNG DỤC THANH – ĐINH VẠN THỦY TÚ – MŨI NÉ SUỐI TIÊN – ĐỒI CÁT – LẦU ÔNG HOÀNG – THÁP POSHANƯ) – QUY NHƠN – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.000.000 đồng/khách3.800.000 đồng/khách3.490.000 đồng/khách

N625: QUẢNG TRỊ – BÌNH DƯƠNG (KDL ĐẠI NAM) – TÂY NINH ( NÚI BÀ ĐEN

TÒA THÁNH TÂY NINH) – TP.HCM(TRUNG TÂM THÀNH PHỐ – NHÀ THỜ ĐỨC BÀ – BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ – ĐỊA ĐẠO CỦ CHI – ĐỀN BẾN DƯỢC) HÀ TIÊN( NÚI BÌNH SAN – LĂNG MẠC CỬU) – CẦN THƠ (CHỢ NỖI CÁI RĂNG – BẾN NINH KIỀU) – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG (CHÙA DƠI – CHÙA ĐẤT SÉT) – TP.HCM

( Đi, về bằng máy bay)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.150.000 đồng/khách3.760.000 đồng/khách

Tour 7 ngày 6 đêm:

N726: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPEARLLAND – CHỢ ĐẦM) SÀI GÒN (TRUNG TÂM THÀNH PHỐ – NHÀ THỜ ĐỨC BÀ – BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ – DINH THỐNG NHẤT – BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH) – ĐÀ LẠT ( THÁC ĐAMB’RY – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – KDL ĐỒI MỘNG MƠ – XQ SỬ QUÁN – HỒ XUÂN HƯƠNG – CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT VƯỜN HOA– HỒ THAN THỞ) – QUY NHƠN – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền5.290.000 đồng/khách5.000.000 đồng/khách4.590.000 đồng/khách

N727: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPEARLLAND – CHỢ ĐẦM) SÀI GÒN (TRUNG TÂM THÀNH PHỐ – NHÀ THỜ ĐỨC BÀ – BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ – DINH THỐNG NHẤT – BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH) – BÌNH DƯƠNG (KHU DL ĐẠI NAM) – ĐÀ LẠT (KDL ĐỒI MỘNG MƠ – XQ SỬ QUÁN – THUNG LŨNG TÌNH YÊU – HỒ XUÂN HƯƠNG CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT – VƯỜN HOA– HỒ THAN THỞ) – QUY NHƠN – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền5.390.000 đồng/khách5.300.000 đồng/khách4.790.000 đồng/khách

N728: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPEARLLAND – CHỢ ĐẦM) ĐÀ LẠT (KDL ĐỒI MỘNG MƠ – XQ SỬ QUÁN – THUNG LŨNG TÌNH YÊU HỒ XUÂN HƯƠNG – CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT – VƯỜN HOA – HỒ THAN THỞ) ĐẮK LẮK (KDL BUÔN ĐÔN) – QUY NHƠN (KDL GHỀNH RÁNG – MỘ HÀN MẠC TỬ – BÃI BIỂN HOÀNG HẬU) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.890.000 đồng/khách4.790.000 đồng/khách4.390.000 đồng/khách

N729: QUẢNG TRỊ – NHA TRANG (TẮM BÙN – THÁP BÀ – CHÙA LONG SƠN NHÀ THỜ ĐÁ – VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC – VINPEARLLAND – CHỢ ĐẦM) SÀI GÒN (TRUNG TÂM THÀNH PHỐ – DINH ĐỘC LẬP – BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH – NHÀ THỜ ĐỨC BÀ – BƯU ĐIỆN TP) BÌNH DƯƠNG (KDL ĐẠI NAM) – VŨNG TÀU – QUY NHƠN – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền5.100.000 đồng/khách5.200.000 đồng/khách4.690.000 đồng/khách

N730: QUẢNG TRỊ – BÌNH DƯƠNG (KDL ĐẠI NAM) – CẦN THƠ (CHỢ NỖI CÁI RĂNG – BẾN NINH KIỀU) – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG (CHÙA DƠI – CHÙA ĐẤT SÉT) – SÀI GÒN (TRUNG TÂM TP – DINH ĐỘC LẬP BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ)

(Đi về bằng xe bus giường nằm)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền5.200.000 đồng/khách4.840.000 đồng/khách

Giá trên bao gồm: Xe du lịch 16 – 30 chổ đời mới, máy lạnh suốt tuyến, tàu thuyền, xe Open Bus (có trong chương trình). Ăn theo chương trình (ăn chính 80.000đ –100.000đ/phần, ăn phụ 25.000đ/phần). Khách sạn tiêu chuẩn 2 – 3 sao (hoặc tương đương). Hướng dẫn viên suốt tuyến, tổ chức trò chơi, hoạt náo, quà tặng cho đoàn, khăn lạnh, nước uống…. Phí tham quan các điểm theo chương trình (vé đi cáp treo, tắm bùn, tắm thuốc… nếu có). Bảo hiểm du lịch (tối đa: 10.000.000 VNĐ/vụ/khách) và các dịch vụ đính kèm theo chương trình Tours.

Đối với trẻ em:

– Dưới 1m miễn phí (hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ miễn phí)

– Từ 1m đến 1,3m tính 50% giá vé.

– Trên 1,3m tính như người lớn.

Giá trên không báo gồm: Vé máy bay, chi phí cá nhân, phòng ngủ đơn, thuế VAT…

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay, để có những chương trình du lịch hấp dẫn, lý thú, giá cả phải chăng, dịch vụ hoàn hảo…, Ngoài ra, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng thiết kế, tư vấn phục vụ các chương trình tour theo yêu cầu của Quý khách.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi vào bất cứ thời gian nào.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL

410 Lê Duẩn – TP Đông Hà – Quảng Trị

Tel : 0533.70.55.88 – Fax: 0533.561.269

Hotline : 0916.009.717 (Mr Tâm) – 0915.031.331 (Mr Phương)

Email: [email protected] – Website: www.donghatravel.com

donghatravel
Admin

No description. Please update your profile.

  CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL

  – Add             : 410 Lê Duẩn – TP Đông Hà – Quảng Trị

  – Tel               : 0533.70 55 88

  – Fax              : 0533.561269

  – Mobile        : 0916.009.717 – 0915.031.331

  – Email          : [email protected]

  – Website      : www.donghatravel.com

   

Bản quyền thuộc về Đông Hà Travel | Donghatravel.com