TOUR MIỀN BẮC

DANH SÁCH TOUR MIỀN BẮC.

Tour trong ngày:


B101 : QUẢNG TRỊ – THIÊN ĐƯỜNG – NHẬT LỆ.
Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền620.000 đồng/khách580.000 đồng/khách530.000 đồng/khách

B102 : QUẢNG TRỊ – THIÊN ĐƯỜNG – HANG TÁM CÔ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền620.000 đồng/khách580.000 đồng/khách530.000 đồng/khách

B103 : QUẢNG TRỊ – PHONG NHA – NHẬT LỆ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền640.000 đồng/khách660.000 đồng/khách550.000 đồng/khách

B104 : NT TRƯỜNG SƠN – ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC – BIỂN CỬA TÙNG.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền420.000 đồng/khách380.000 đồng/khách350.000 đồng/khách

B105 : NT TRƯỜNG SƠN – ĐỘNG PHONG NHA – BIỂN NHẬT LỆ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền650.000 đồng/khách620.000 đồng/khách580.000 đồng/khách

Tour 2 Ngày 1 Đêm:

B206: QUẢNG TRỊ –  NHẬT LỆ  – THIÊN ĐƯỜNG – HANG TÁM CÔ

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.240.000 đồng/khách1.150.000 đồng/khách1.050.000 đồng/khách

B207: QUẢNG TRỊ – NHẬT LỆ – PHONG NHA – HANG TÁM CÔ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.190.000 đồng/khách1.150.000 đồng/khách1.010.000 đồng/khách

B208: QUẢNG TRỊ – QUẢNG BÌNH (PHONG NHA – NHẬT LỆ) – NGHỆ AN (KDT KIM LIÊN) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.350.000 đồng/khách1.210.000 đồng/khách1.120.000 đồng/khách

Tour 3 Ngày 2 Đêm:

B309: QUẢNG TRỊ – QUẢNG BÌNH (PHONG NHA – NHẬT LỆ) – NGHỆ AN (KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.780.000 đồng/khách1.700.000 đồng/khách1.580.000 đồng/khách

B310: QUẢNG TRỊ – QUẢNG BÌNH ( ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG ) – NGHỆ AN (KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.840.000 đồng/khách1.800.000 đồng/khách1.650.000 đồng/khách

B311: QUẢNG TRỊ – NGHỆ AN (KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ) – NINH BÌNH (CHÙA BÁI ĐÍNH).

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.950.000 đồng/khách1.750.000 đồng/khách1.590.000 đồng/khách

Tour 4 Ngày 3 Đêm:

B412: QUẢNG TRỊ – NGHỆ AN (KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ) – NINH BÌNH (CHÙA BÁI ĐÍNH) – HÀ NỘI (LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT  BẢO TÀNG – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – QUÁN THÁNH – CHÙA TRẤN QUỐC – PHỐ CỔ) – HÀ TỈNH ( ĐỒNG LỘC)  QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.520.000 đồng/khách2.350.000 đồng/khách2.150.000 đồng/khách

B413: QUẢNG TRỊ – HÀ NỘI (LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT – BẢO TÀNG – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – QUÁN THÁNH  CHÙA TRẤN QUỐC – PHỐ CỔ) – HẠ LONG (THAM QUAN VỊNH – TUẦN CHÂU) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.800.000 đồng/khách2.520.000 đồng/khách2.300.000 đồng/khách

B413b: QUẢNG TRỊ – HẠ LONG (THAM QUAN VỊNH – TUẦN CHÂU)

QUẢNG TRỊ. (Xuất phát lúc 17h00 bằng xe open bus)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền1.990.000 đồng/khách1.860.000 đồng/khách1.750.000 đồng/khách

Tour 5 Ngày 4 Đêm:

B514: QUẢNG TRỊ – LẠNG SƠN (CỘT MỐC SỐ 0 – CHÙA TAM THANH – ĐỘNG NHỊ THANH) – CAO BẰNG ( HANG PẮC PÓ – NHÀ ÔNG LÝ QUỐC SÚNG  CỘT MỐC 108) – BẮC CẠN ( KHU DU LỊCH HỒ BA BỂ)  QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.280.000 đồng/khách3.120.000 đồng/khách2.830.000 đồng/khách

B514b: QUẢNG TRỊ – LẠNG SƠN (CỘT MỐC SỐ 0 – CHÙA TAM THANH – ĐỘNG NHỊ THANH) – CAO BẰNG ( HANG PẮC PÓ – NHÀ ÔNG LÝ QUỐC SÚNG  CỘT MỐC 108) – BẮC CẠN ( KHU DU LỊCH HỒ BA BỂ ) – QUẢNG TRỊ.

(Xuất phát lúc 17h00 bằng xe open bus)

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền2.350.000 đồng/khách2.250.000 đồng/khách2.050.000 đồng/khách

B515: QUẢNG TRỊ – NGHỆ AN (KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ) – HÀ NỘI (VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN – VIẾNG LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT) – LẠNG SƠN (CỬA KHẨU TÂN THANH – CỘT MỐC SỐ 0 – CHỢ ĐÊM KỲ LỪA – CHÙA TAM THANH – ĐỘNG NHỊ THANH) – HẠ LONG (THAM QUAN VỊNH HẠ LONG  KDL TUẦN CHÂU) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.720.000 đồng/khách3.510.000 đồng/khách3.200.000 đồng/khách

B516: QUẢNG TRỊ  – HÀ NỘI (LĂNG BÁC HỒ – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT  BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – ĐỀN QUÁN THÁNH – CHÙA TRẤN QUỐC  VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – PHỐ CỔ) – HẠ LONG (THAM QUAN VỊNH – TUẦN CHÂU) – NINH BINH (CHÙA BÁI ĐÍNH)  QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.370.000 đồng/khách3.250.000 đồng/khách2.990.000 đồng/khách

B517: QUẢNG TRỊ – NGHỆ AN( KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ) – NINH BÌNH (CHÙA BÁI ĐÍNH – CỐ ĐÔ HOA LƯ ) – HÀ NỘI (CHÙA HƯƠNG – CHÙA TRẤN QUỐC – ĐỀN QUÁN THÁNH – HỒ TÂY – VIẾNG LĂNG BÁC NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN  PHỐ CỔ) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.350.000 đồng/khách3.280.000 đồng/khách3.000.000 đồng/khách

B518: QUẢNG TRỊ – HÀ NỘI (VIẾNG LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT  BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – ĐỀN QUÁN THÁNH – CHÙA TRẤN QUỐC – THAM QUAN PHỐ CỔ  CHỢ ĐỒNG XUÂN) – QUẢNG NINH (YÊN TỬ – TUẦN CHÂU – THAM QUAN VỊNH) – THANH HÓA – HÀ TỈNH ( ĐỒNG LỘC) –  QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.630.000 đồng/khách3.520.000 đồng/khách3.250.000 đồng/khách

Tour 6 Ngày 5 Đêm:

B619: QUẢNG TRỊ – QUẢNG BÌNH (THIÊN ĐƯỜNG – NHẬT LỆ) – VINH (KHU DI TÍCH KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ) – NINH BÌNH (CỐ ĐÔ HOA LƯ – ĐỀN VUA ĐINH, ĐỀN VUA LÊ – CHÙA BÁI ĐÍNH) – HÀ NỘI (LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT – BT HỒ CHÍ MINH – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM, ĐỀN NGỌC SƠN – PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN) – THANH HÓA ( THÀNH NHÀ HỒ ) – HÀ TỈNH ( ĐỒNG LỘC)  – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.690.000 đồng/khách3.600.000 đồng/khách3.300.000 đồng/khách

B620: QUẢNG TRỊ – NGHỆ AN ( KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ) – HÀ NỘI (VIẾNG LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT – BT HỒ CHÍ MINH, VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN) – HẠ LONG (THAM QUAN VỊNH – TUẦN CHÂU) – THANH HÓA (SẦM SƠN) – HÀ TỈNH ( ĐỒNG LỘC)– QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.000.000 đồng/khách3.850.000 đồng/khách3.550.000 đồng/khách

B621: QUẢNG TRỊ – HÀ NỘI (VIẾNG LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT  BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – CHÙA TRẤN QUỐC – ĐỀN QUÁN THÁNH – HỒ TÂY – VĂN MIẾU – BẢO TÀNG LỊCH SỬ – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – THAM QUAN PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN – CHÙA HƯƠNG)  QUẢNG NINH (YÊN TỬ –  TUẦN CHÂU – THAM QUAN VỊNH) – THANH HÓA (SẦM SƠN) – NGÃ BA ĐỒNG LỘC – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.390.000 đồng/khách4.250.000 đồng/khách3.940.000 đồng/khách

B622: QUẢNG TRỊ – HÀ NỘI (VIẾNG LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT  VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN) – LẠNG SƠN (CỘT MỐC SỐ 0 – CỬA KHẨU, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÂN THANH – CHỢ ĐÊM KỲ LỪA – CHÙA TAM THANH – ĐỘNG NHỊ THANH) – HẠ LONG (TUẦN CHÂU – THAM QUAN VỊNH) – THANH HÓA    (SẦM SƠN) – HÀ TỈNH (ĐỒNG LỘC)  – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.300.000 đồng/khách4.100.000 đồng/khách3.700.000 đồng/khách

B623: QUẢNG TRỊ – NINH BÌNH (CỐ ĐÔ HOA LƯ – ĐỀN VUA ĐINH – ĐỀN VUA LÊ – TAM CỐC – BÍCH ĐỘNG – CHÙA BÁI ĐÍNH) – HÀ NỘI (VIẾNG LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT – BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN –  THAM QUAN PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN) – PHÚ THỌ (ĐỀN HÙNG) – THANH HÓA ( SẦM SƠN ) – HÀ TỈNH ( ĐỒNG LỘC)  – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền3.800.000 đồng/khách3.700.000 đồng/khách3.420.000 đồng/khách

B624: QUẢNG TRỊ – HÀ NỘI (LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT – BẢO TÀNG – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – CHÙA TRẤN QUỐC – ĐỀN QUÁN THÁNH – PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN) – PHÚ THỌ (ĐỀN HÙNG) – ĐIỆN BIÊN (KHU DT CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ – HẦM CHỈ HUY TƯỚNG ĐỜ CÁT – ĐỒI HIM LAM) – THANH HÓA – HÀ TỈNH (ĐỒNG LỘC)  – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.100.000 đồng/khách4.000.000 đồng/khách3.550.000 đồng/khách

Tour 7 ngày 6 đêm:

B725: QUẢNG TRỊ – QUẢNG BÌNH (PHONG NHA – NHẬT LỆ) – VINH (KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ) – HÀ NỘI (CHÙA TRẤN QUỐC – ĐỀN QUÁN THÁNH HỒ TÂY – LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT   BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN) – HẠ LONG (THAM QUAN VỊNH – TUẦN CHÂU) – THANH HÓA (SẦM SƠN) – HÀ TỈNH ( ĐỒNG LỘC) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.640.000 đồng/khách4.600.000 đồng/khách4.200.000 đồng/khách

B726: QUẢNG TRỊ – VINH (KDT KIM LIÊN – BIỂN CỬA LÒ) – HÀ NỘI (CHÙA TRẤN QUỐC – ĐỀN QUÁN THÁNH – HỒ TÂY – LĂNG BÁC – NHÀ SÀN  CHÙA MỘT CỘT – BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN – PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN – BT DÂN TỘC HỌC) – HẠ LONG (THAM QUAN VỊNH – TUẦN CHÂU) – NINH BÌNH (CỐ ĐÔ HOA LƯ – TAM CỐC – BÍCH ĐỘNG – CHÙA BÁI ĐÍNH – ĐỘNG VÂN TRÌNH – SUỐI KHOÁNG NÓNG KÊNH GÀ) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.820.000 đồng/khách4.790.000 đồng/khách4.400.000 đồng/khách

B727: QUẢNG TRỊ – HÀ NỘI (VIẾNG LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – CHÙA TRẤN QUỐC – ĐỀN QUÁN THÁNH – HỒ TÂY – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN –THAM QUAN PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN – CHÙA HƯƠNG) – LẠNG SƠN (CỘT MỐC SỐ 0 CỬA KHẨU, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÂN THANH – CHỢ ĐÊM KỲ LỪA CHÙA TAM THANH – ĐỘNG NHỊ THANH) – HẠ LONG (TUẦN CHÂU  THAM QUAN VỊNH) – THANH HÓA (SẦM SƠN) – HÀ TỈNH ( ĐỒNG LỘC) QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền4.670.000 đồng/khách4.600.000 đồng/khách4.250.000 đồng/khách

B728: QUẢNG TRỊ – HÀ NỘI (VIẾNG LĂNG BÁC – NHÀ SÀN – CHÙA MỘT CỘT  BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – CHÙA TRẤN QUỐC – ĐỀN QUÁN THÁNH – HỒ TÂY – VĂN MIẾU – HỒ HOÀN KIẾM – ĐỀN NGỌC SƠN –THAM QUAN PHỐ CỔ – CHỢ ĐỒNG XUÂN) – PHÚ THỌ (ĐỀN HÙNG) – LÀO CAI (KDL SAPA  CẦU MÂY – THÁC BẠC – HÀM RỒNG – TẮM LÁ THUỐC) – ĐIỆN BIÊN (KHU DT CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ – HẦM CHỈ HUY TƯỚNG ĐỜ CÁT – ĐỒI HIM LAM) – THANH HÓA – HÀ TỈNH (ĐỒNG LỘC) – QUẢNG TRỊ.

Giá trọn gói:

Số lượngĐoàn 12 – 16 kháchĐoàn 17 – 23 kháchĐoàn 24 – 30 khách
Số tiền5.100.000 đồng/khách4.800.000 đồng/khách4.350.000 đồng/khách

Giá trên bao gồm: Xe du lịch 16 – 30 chổ đời mới, máy lạnh suốt tuyến, tàu thuyền, xe Open Bus (có trong chương trình). Ăn theo chương trình (ăn chính 80.000đ –100.000đ/phần, ăn phụ 25.000đ/phần). Khách sạn tiêu chuẩn 2 – 3 sao (hoặc tương đương). Hướng dẫn viên suốt tuyến, tổ chức trò chơi, hoạt náo, quà tặng cho đoàn, khăn lạnh, nước uống…. Phí tham quan các điểm theo chương trình (vé đi cáp treo, tắm bùn, tắm thuốc… nếu có). Bảo hiểm du lịch (tối đa: 10.000.000 VNĐ/vụ/khách) và các dịch vụ đính kèm theo chương trình Tours.

Đối với trẻ em:

– Dưới 1m miễn phí (hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ miễn phí)

– Từ 1m đến 1,3m tính 50% giá vé.

– Trên 1,3m tính như người lớn.

Giá trên không báo gồm: Vé máy bay, chi phí cá nhân, phòng ngủ đơn, thuế VAT…

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay, để có những chương trình du lịch hấp dẫn, lý thú, giá cả phải chăng, dịch vụ hoàn hảo…, Ngoài ra, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng thiết kế, tư vấn phục vụ các chương trình tour theo yêu cầu của Quý khách.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi vào bất cứ thời gian nào.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL

410 Lê Duẩn – TP Đông Hà – Quảng Trị

Tel : 0533.70.55.88 – Fax: 0533.561.269

Hotline : 0916.009.717 (Mr Tâm) – 0915.031.331 (Mr Phương)

Email: [email protected] – Website: www.donghatravel.com

donghatravel
Admin

No description. Please update your profile.

  CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔNG HÀ TRAVEL

  – Add             : 410 Lê Duẩn – TP Đông Hà – Quảng Trị

  – Tel               : 0533.70 55 88

  – Fax              : 0533.561269

  – Mobile        : 0916.009.717 – 0915.031.331

  – Email          : [email protected]

  – Website      : www.donghatravel.com

   

Bản quyền thuộc về Đông Hà Travel | Donghatravel.com